Program

ASLI BALE’DE EĞİTİM

Güzel sanatların en güzeli olan klasik bale de, en mutlu yarınlara en umutlu balet ve balerinler yetiştiriyoruz. Yüzyıllar öncesinden süregelen ulusal bale ekolunun temel taşları yani yüzyılın eğitim kıstasları dikkate alınarak çocukların evrensel bale anlayışını onların özgür iradelerini, şahsi düşüncelerini ortaya çıkararak farklı zeka alanlarına hitap ederek doğru hedeflerle onlara bale sanatını sevdirmek.

  

ASLI BALE’DE ÇOKLU ZEKA KURAMINDA GÖRE EĞİTİM

İç dünyanın keşfine yönelik görsel zekanın tercih edildiği uyarıcı etkenlere açık olan yeni jenerasyonlar Aslı Bale kursunda bale derslerinde eğitim alırken tüm bale eğitmenlerinin aşağıda belirtilen kıstasları dikkate alarak bale eğitimi verilmesi sağlanır. Dönemsel faaliyetlerin sonunda çocuğunuzla ilgili gelişim raporu çoklu zeka kuramları dikkate alınarak birinci dönem sonunda verilmektedir.

Sözel – Dilsel zeka,

Çocukların soyut ve somutsal ifadeleri kullanarak hayal dünyalarını hem bizim hem de onların keşfetmelerine yardımcı olabilme kendilerini sınıf içinde özgürce ifade etmelerini sağlama

Mantıksal – Matematiksel zeka,

Sınıf içerisinde grupla düşünüp, bale hareketlerini simetride, seriye ve sayıya uygun yapabilme, hareketleri takip edebilme, önde – yanda – arkada olabilme

Görsel – Mekansal zeka,

Bir balerinin doğuşu en çok bu zeka alanında yetenekli olan öğrencilerde oluyor, genellikle sanat ağırlıklı mesleklerin doğuşu da denilebilir. Bakarak öğrenebilme, aynada kendilerini görebilme, resimlerle ve ders notu olarak verilen boyamalarla hareketleri pekiştirebilme, kullanılan bol materyallerle bale derslerini renklendirebilme

Bedensel – Kinestetik zeka,

Hareketleri kavrayabilme, vücut dilini kullandığında beden – vücut koordinasyonu ile büyük bir rahatlıkla yapabilme, ders  sonunda yapılan mimik hareketlerinde kendini ifade edebilme, ders içi yapılan  fiziksel aktivitelere uyum, vücudunu tanıyabilme, bale hareketlerini yaparken hangi kasın çalıştığı hakkında bilgi paylaşımı

Kişilerarası – İçsel zeka,

Kendine doğru gelen davranış mekanizmalarını onların iç dünyalarına girerek dışarıya doğru yansıtmalarına yardımcı olmak, söz alarak küçük olan ifadelerini zenginleştirip ifade etmelerini sağlamak